FÖREBYGGA JUVERTUMÖRER HOS RÅTTOR

JUVERTUMÖR

En av de vanligaste sjukdomarna hos tamråttor är juvertumörer. De kan dyka upp och växa otroligt snabbt. Många råttor får somna in p.g.a. sjukdomen när tumörerna blir stora, även om ca 75% av de tumörerna är godartade och inte sprider sig till andra organ. 

OPERATION PÅ RÅTTA

Det är inte ovanligt att operera bort tumörer hos råttor, men ju större tumörmassan är, ju större risk för postoperativa komplikationer. 

MINSKA RISKEN FÖR JUVERTUMÖR

Studier på råttor visade att det finns ett enkelt sätt att minska risken för juvertumörer hos honråttor från 75% till endast 5% risk.

FÖRDELAR MED KASTRATION

För att undvika tumörer rekommenderar vi att kastrera honor vid 5-6 månaders ålder. Det vi rekommenderar är kirurgisk kastrering. Det betyder att vi opererar bort livmoder och äggstockar. Med denna operation minskas risken för tumörer men även undviks andra livmoders sjukdomar som inflammationer, cystor och varbölder. 

KEMISK KASTRERING

Det finns även möjlighet att kemiskt kastrera honråttor med ett chip som sätts in under huden. Det innebär att vi lämnar livmoder och äggstockar så risken för andra sjukdomar finns kvar. 

ERFARENHET ELLER STUDIER

Det saknas studier om kemisk kastrering minskar risken för juver tumörer på samma sätt som kirurgisk kastrering. Men klinisk erfarenhet visar att även kemisk kastrering minskar risken för juvertumörer kraftigt.

RING OSS

Vi erbjuder båda dessa tjänster på vår klinik. Ring oss gärna för mer information och bokning av  konsultation.

BOKA VETERINÄRTID HOS OSS!

08-12207040

INFO@ANIMALLOGOS.SE

LÖVHOLMSVÄGEN 6