IBD - inclusion
body disease

VIRUS PÅ ORMAR

IBD är ett virus som drabbar främst boa- och pytonormar.

ORMARS IMMUNFÖRSVAR

Viruset kan ge neurologiska symtom, men det kan även förekomma i en kronisk form som påverkar immunförsvaret. Om ormen går med viruset blir immunförsvaret försvagat och sekundära bakteriella infektioner bryter ut. Det som ofta märks är luftvägssymtom t.ex. slem i munhåla och nos, väsande andningsljud och att ormen håller huvudet rest med nosen uppåt.

ORM SOM INTE ÄTER

Ibland märks en bristande aptit men många gånger ses inga symtom alls, utan ormen avlider plötsligt när den tillsynes verkar frisk.

BOTEMEDEL OCH VACCIN

Tyvärr finns inget botemedel eller vaccin mot IBD. Det du som djurägare måste göra för att förhindra att smitta dina djur är att vara noga med karantän på nyköpta djur. Du bör inte sätta in en ny individ i din besättning utan att ha haft djuret i karantän minst 90 dagar.

KARANTÄN

Vi rekommenderar alltid att sätta nya individer i karantän då de inte bara kan bära på IBD utan andra smittsamma sjukdomar. Det finns möjlighet att testa ormar för IBD genom blodprov och svabb. Vi rekommenderar att ta två provtagningar med en månads mellanrum för att få säkrare resultat då det tyvärr förekommer falska negativa resultat.

SMITTA MELLAN DJUR OCH MÄNNISKOR

Då man inte är riktigt säker på vilket virus som är den bakomliggande orsaken till IBD, är man inte heller helt säker på alla olika smittvägar viruset kan ta. Det man vet är att det smittar från moder till avkomma, via kvalster, vid direktkontakt mellan djur samt indirekt kontakt t.ex. kontaminerade vattenskålar eller via oss människor.

BOKA VETERINÄRTID HOS OSS!

08-12207040

INFO@ANIMALLOGOS.SE

LÖVHOLMSVÄGEN 6