VACCINATION AV HUND

Valpsjuka/
Canine Distemper Virus (CDV)

Valpsjuka orsakas av viruset Canine Distemper Virus (CDV). I Sverige är det idag sällsynt förekommande. Insjuknandet kan leda till mycket allvarliga sjukdomstillstånd och hos valpar leder det ofta till döden.

Symtom som uppkommer är ofta kraftig lunginflammation, ögoninflammation, feber samt neurologiska symtom. För en vuxen, frisk hund är chansen att överleva valpsjuka högre än om en valp smittas. Dräktiga tikar som smittas får ofta dödfödda valpar eller så leder smittan till abort.

Viruset smittas via direktkontakt, men även via indirekt kontakt via mat- och vattenskålar, leksaker och oss människor. Viruset kan överleva i omgivningen i flera veckor men är något känsligt mot ljus och värme.

Hepatit/HCC

Sjukdomen HCC, också kallat infektiös hepatit, orsakas av ett virus (hundens adenovirus typ 1). Sjukdomen finns över hela världen men ses sällan hos våra hundar i Sverige. En infektion kan hos valpar och ovaccinerade hundar leda till mycket allvarlig sjukdom och plötslig död. Symtomen är ofta blodig diarré, med eller utan kräkning och ses ofta tidigt i sjukdomsförloppet, liksom hosta, irritation i svalg och milda andningssvårigheter.

Viruset smittar genom kontakt med en smittad hunds kroppsvätskor, direkt eller indirekt t.ex. via kontaminerade mat- och vattenskålar, föremål, och oss människor.

Parvo/Parvovirus typ 2

Parvo är ett virus som orsakas av Hundens parvovirus typ 2 (CPV-2) som finns över hela världen. Dock ses viruset sällan i Sverige, tack vare en utbredd vaccination. En infektion kan hos valpar och ovaccinerade hundar leda till mycket allvarlig sjukdom och plötslig död p.g.a. hjärtsvikt. Symtomen är ofta hög feber (40 – 41°C) i samband med kräkningar och grav, ofta blodig diarré, vilket leder till kraftig uttorkning.

Viruset smittar genom att hunden äter, direkt eller indirekt, avföring från smittad hund. Vi människor sprider viruset t.ex. via skor, kläder och händer. Den smittade hunden utsöndrar viruset i upp till 14 dagar, därefter fortsätter viruset spridas genom att hunden bär det i päls och tassar. Då Parvoviruset är ett tåligt virus kan smittan vara aktiv i miljöer i flera månader upp till år. Det betyder att indirekt smitta är mycket svår att undvika.

Kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund. Flera olika smittämnen är inblandade och vissa smittämnen kan ensamma orsaka typiska kennelhostasymtom, medan andra smittämnen främst förekommer i kombination. Sjukdomen är ganska vanlig i Sverige.

Symtom på kennelhosta är milda till kraftiga hostattacker och lättare feber. Det är inte ovanligt att hundarna kan hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem.

Kennelhosta kan tyvärr göra det enklare för en sekundär infektion (lunginflammation) att uppkomma. Symtom på att en lunginflammation trätt i kraft är feber, nedsatt allmäntillstånd och gul-grönt nosflöde.

De smittämnen som anses vara de vanligaste orsakerna till kennelhosta, CPiV-2, CRCoV och Bordetella bronchiseptica, överförs framförallt när en sjuk hund kommer i direktkontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Smitta kan även överföras via gemensamma mat- och vattenskålar, leksaker eller genom till exempel tandinspektion av flera hundar. En hund som haft kennelhosta är inte skyddad mot att få sjukdomen igen vid ett senare tillfälle.

Rabies

Rabies orsakas av ett RNA-virus som tillhör gruppen rhabdovirus. Viruset förekommer inte i Sverige och det är mycket viktigt att det inte förs in i landet då det är en dödlig sjukdom för både oss och djuren.

Rabies är en zoonos, d.v.s. ett virus som kan smitta mellan människor och djur och överförs mellan individer via direktkontakt med saliv.

Vill du ta med din hund utomlands krävs enligt Jordbruksverket och övriga EU-länder att hunden ska vara vaccinerad mot rabies, vara ID-märkt samt ha giltigt EU-pass. Observera att hunden får resa utomlands först 21 dagar efter vaccination.

Som tidigast kan du vaccinera din hund mot rabies vid 12 veckors ålder.

För att veta vad som gäller för just det landet ni ska resa till, kontakta landets motsvarighet till Jordbruksverket.

Leptospiros

Leptospiros kan orsakas av 10 olika sorters bakterier, alla från släktet leptospira. Infektionen som utvecklas är oftast väldigt mild. Men en del hundar utvecklar kraftigare infektioner och vissa fall leder till dödsfall. Vid dessa fall ses symtom såsom kräkning, diarré, nedsatt allmäntillstånd, ökad törst och anorexi, som i sin tur leder till nedsatt funktion i lever och njurar.

Bakterierna överförs via vatten och mark som infekterats av urin från smittade människor och djur. Gnagare är stora smittspridare.

I Sverige finns mycket mindre leptospira-smitta än i de flesta andra länder. Ska du ut och resa så rekommenderar vi att du vaccinerar din hund.

Grundvaccinering görs genom två vaccineringar med 4 veckors mellanrum. Efter grundvaccinering krävs det revaccinering 1-2 ggr/år beroende på hur mycket ni reser.

BOKA VETERINÄRTID HOS OSS!

08-12207040

INFO@ANIMALLOGOS.SE

LÖVHOLMSVÄGEN 6