VACCINATION AV KATT

Både inne- och utekatter ska vaccineras mot kattsnuva och kattpest. Innekatter kan komma i kontakt med smitta till exempel genom att du för med dig smittan utifrån.

Kattpest/ felint panleukopenivirus (FPV)

Kattpest finns spritt över hela världen och utbrott av sjukdomen här i Sverige är tyvärr inte ovanliga. Sjukdomen orsakas av ett parvovirus som är mycket smittsamt och har hög dödlighet. Viruset sprids främst via direktkontakt med urin och avföring, men även via indirekt kontakt. D.v.s. att du som ägare kan ta med dig detta in i hemmet till din innekatt.

Inkubationstiden är oftast 4-5 dagar och kan ge symtom som kraftig diarré, kräkningar, feber, uttorkning och dödsfall.

Kattsnuva

Kattsnuva är ett samlingsnamn på olika luftvägsinfektioner orsakade av bakterier eller virus. I de flesta fall beror sjukdomen på en virusinfektion och då oftast herpes- eller calicivirus. Bakterierna Chlamydophila felis samt Bordetella bronchiseptica är andra organismer som också kan ge kattsnuva. Kattsnuva är vanligt förekommande och mycket smittsamt.

Smittan sprids genom direktkontakt, droppsmitta och indirekt kontakt då en frisk katt exponeras för sekret från en infekterad katt via t.ex. gemensamma mat- och vattenskålar. Även här kan vi människor indirekt bidra till smittspridning om vi hanterar en frisk katt efter att ha hanterat en smittad katt.

Symtom kan vara allt från milda och övergående till väldigt allvarliga. Vanligt är nysningar, näsflöde, variga ögon och anorexi. Men även hosta, feber, sår i munnen och sår på hornhinnan kan uppkomma. Om inte symtom behandlas kan sjukdomen bli kronisk.

Rabies

Rabies orsakas av ett RNA-virus som tillhör gruppen rhabdovirus. Viruset förekommer inte i Sverige och det är mycket viktigt att det inte förs in i landet.

Rabies är en zoonos, d.v.s. ett virus som kan smitta mellan människor och djur och överförs mellan individer via direktkontakt med saliv.

Vill du ta med din katt utomlands krävs enligt Jordbruksverket och övriga EU-länder att katten ska vara vaccinerad mot rabies, vara ID-märkt samt ha giltigt EU-pass. Observera att katten får resa utomlands förs

Som tidigast kan du vaccinera din katt mot rabies vid 12 veckors ålder.

För att veta vad som gäller för just det landet ni ska resa till, kontakta landets motsvarighet till Jordbruksverket.

BOKA VETERINÄRTID HOS OSS!

08-12207040

INFO@ANIMALLOGOS.SE

LÖVHOLMSVÄGEN 6