EXOTIC.

Även om ditt husdjur inte uppvisar symtom på smärta eller sjukdom rekommenderas att uppsöka veterinär 2ggr/år. Många av de djurarter vi har som sällskapsdjur idag visar inte smärta och sjukdom om de inte är så pass nedsatta att de inte orkar hålla skenet uppe. Det beror på att ute i det vilda skulle de bli lätta bytesdjur om de visade sig svaga. Det gör att det blir väldigt svårt för oss som djurägare att upptäcka när vårt husdjur är sjukt. Vi rekommenderar att föra dagbok över förändringar i beteende samt väga djuret 1-2ggr/veckan. I och med det kan du upptäcka plötsliga förändringar och kontakta veterinär innan det gått så långt att djurets allmäntillstånd blir kraftigt nedsatt.

Kirurgisk: 

Många av våra husdjur har idag en stor fördel av att bli kirurgiskt kastrerade. T.ex. får 60-70% av honkaninerna i dag juvertumörer och andra allvarliga sjukdomar som kan förebyggas med kastrering.

Kemisk:

I vissa fall är kemisk kastrering ett bättre alternativ än den kirurgiska kastreringen eller rent av det enda alternativet för vissa arter. T.ex. så används kemisk kastrering på fåglar och illrar i stor utsträckning med gott resultat.

Även på tamråtta används kemisk kastrering och minskar risken för juvertumör drastiskt om det ges innan 6 månaders ålder.

Olika arter drabbas av olika sorters parasiter. Avmaskning bör ske när djuret fått parasiter diagnostiserat och inte i förebyggande syfte, då detta kan skapa resistens.

Reptiler rekommenderar vi att ta avföringsprov på minst 1 gg/år för att kunna se om avmaskning behövs.

Vi måste enligt lag ha CITES-intyg på vissa sällskapsdjur (t.ex. vissa fågel- och sköldpaddsarter), vilka då måste vara ID-märkta. Utöver detta jobbar vi tillsammans med SKVF (Sveriges Kaninvälfärdsförening) för att höja kaninens status och få ägare att ID-märka sina kaniner.

Vi vet att det kan vara svårt och stressande för både djur och ägare att klippa klor. Vår erfarna personal kan hjälpa er med detta på bästa sätt och vi tar emot flera olika arter.

Många av våra långhåriga djur har idag problem med pälsen. Vi vet att pälsvård kan vara något som är både svårt, tålamods- och tidskrävande. Men det är väldigt viktigt då ovårdad päls kan medföra hudproblem, smärta och begränsad rörlighet. Vi erbjuder rakning av enstaka tovor eller så behöver ditt djur få lugnande medel och bli helt nedrakat i en s.k. lejonklippning.

Våra veterinärer och sköterskor har alla bred kompetens och flerårig erfarenhet inom exotic. Vi ger dig gärna goda råd om skötsel och vård av ditt sällskapsdjur. Kontakta oss på telefon för rådfrågning eller för att boka en konsultation.

Om ditt djur får beteendeproblem behöver det inte alltid vara en medicinsk orsak till detta. Om vi har uteslutit sjukdom/smärta kan vi göra en beteendeutredning där vi grundligt går in på ditt djurs beteende, levnadsmiljö, historik och förutsättningar. Tillsammans går vi igenom detta och lägger upp en åtgärdsplan med uppföljande träffar, som passar dig och ditt djur.

Vi utför alla tänkbara laboratorietester på exoticpatienter. En stor del av dessa har vi möjlighet att analysera själva på plats bl.a. blodprov, urinprov, cytologi och parasitundersökning.

En ny och känslig röntgen finns att tillgå även för de minsta patienterna.

En ny och känslig ultraljudsmaskin finns att tillgå även för de minsta patienterna.

Tandextraktioner

Tandslipning

Tandröntgen

Endoskopiundersökning

Professionell tandrengöring på skäggagam och iller.

Vi har en ljus och fin operationssal med anpassad narkosutrustning för exotic. Vår utrustning är utvecklad för att fungera på de allra minsta patienterna.

Tack vare vår personal som har lång erfarenhet av arbete med anestesi på exotic och vår moderna anpassade övervakningsutrustning har vi minskad narkosrisk även på de minsta och känsligaste patienterna.

Vi utför både mjukdelskirurgi och ortopediska operationer.

I våra nybyggda anpassade lokaler kan vi erbjuda vård och intensivvård till kaniner, gnagare, fåglar och reptiler.

Då vissa arter kan stressa varandra genom att vistas i samma rum har vi anpassat vår vårdavdelning med separata rum för kanin- och gnagare, reptiler och fågel.

BOKA VETERINÄRTID HOS OSS!

08-12207040

INFO@ANIMALLOGOS.SE

LÖVHOLMSVÄGEN 6