VACCINATION AV KANIN

I Sverige finns det två virala sjukdomar som är mycket smittsamma och ofta leder till döden för kaniner, kaninpest och kaningulsot.

Båda sjukdomarna finns i Stockholmsområdet och vi rekommenderar därför alltid att man ska vaccinera sin kanin mot dessa. Virusen sprids genom insektsbett, samt genom indirekt kontakt t.ex. att vi människor kommer i kontakt med infekterat material och sedan för med oss smitta in i hemmet. Så även om din kanin är en strikt innekanin så kan den smittas och bör därför vaccineras.

Det finns vaccin som skyddar mot både kaninpest och kaningulsot.

Nobivac Myxo-RHD plus är det senaste vaccinet vi använder oss av i Sverige. Detta vaccin skyddar mot myxomatos, RHDV och RHDV 2. Detta vaccin kan kaninen vaccineras med redan från 5 veckors ålder och bör därefter ges en gång om året för att ge ett fullgott skydd.

Om din kanin tidigare varit vaccinerad med annat vaccin, kontakta kliniken för att planera vidare vaccination.

Myxomatos/ kaninpest (Leporipox virus)

Kaninpest drabbar både vilda och tama kaniner. Vanliga symtom är en varig ögoninflammation och svullnader runt ögon, könsorgan och på öronen. Sjukdomen finns året runt, främst i södra Sverige. Kaninpest ska inte blandas ihop med harpest, dessa två sjukdomar har inget samband.

Om din kanin smittas insjuknar den i allmänhet efter en till två veckor. Symtom som uppkommer är ofta svullna ögon, varigt tjockt tårflöde, samt hudsvullnad främst kring ögon, nos, mun och könsöppning. Vissa individer avlider tidigt av den allmänna infektionen eller genom att de inte kan få i sig tillräckligt med föda.

Viruset sprids via bett av insekter och vid kontakt med andra insjuknade kaniner. Viruset kan också överleva i miljön och indirekt smitta är vanligt och sker genom att kaninen kommer i kontakt med exempelvis växter eller föremål som en sjuk kanin nosat på.

RHDV och RHDV 2 / kaningulsot (Caliciviridae)

Kaningulsot orsakas av ett virus (lagovirus) som drabbar både vilda och tama kaniner, men även vissa hararter. Det är en så kallad hemorragisk sjukdom, och är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Två olika typer av viruset finns i Sverige, den klassiska (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus) och en ny typ (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2). RHDV smittar varken människa eller andra djurarter än kanin. RHDV2 kan dock även smitta vissa hararter.

Sjukdomsbilden kan variera och ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symtom. Ibland ser man dock att kaninen insjuknar med hög feber och anorexi, blodigt sekret eller skum från näshålan. Kaninen kan ha svårt att andas eller uppvisar neurologiska störningar. Viruset orsakar allvarliga leverskador och oftast avlider individen inom 12-36 timmar. I vissa fall har sjukdomen ett långsammare förlopp och kaninen kan överleva upp till ett par veckor. Hos dessa individer ses ofta gulmissfärgning av vävnad (gulsot).

Viruset är mycket smittsamt och kan lätt överföras mellan tam- och vildkaniner. Smittspridning sker vid direktkontakt mellan djur, via insektsbett samt indirekt kontakt t.ex. att vi människor kommer i kontakt med infekterat material (avföring, blod, saliv, urin) och sedan för med oss det in i hemmet. Så även om din kanin är strikt innekanin kan den smittas och bör därför vaccineras. Viruset har god överlevnadsförmåga utanför värddjuret så det kan lätt överföras via utrustning, färskt gräs, hö, kläder och skor som är förorenade med infekterat material, till exempel ”nedsmutsat” med avföring, eller kaninhår.

BOKA VETERINÄRTID HOS OSS!

08-12207040

INFO@ANIMALLOGOS.SE

LÖVHOLMSVÄGEN 6